Gazzetta Stanca

The non race report – 13 Hills 2018

At the start of the day the sun was shining and beautiful clouds surrounded Jönköping. Inside the Spira Concert Hall the air was thick. Some claim that 13 Hills is the most beautiful and the toughest non race in Sweden; You ride in pairs. There is no timing. There are no closed roads. There are no support vehicles or feed zones. It's only you and your team mate against the hills and the chosen route.

The last couple of days before the start people started asking for starting list. We had one, but as tradition goes, it was a non starting list. Everyone would eventually find the list upon arrival at Spira. Last years winners were there: both mens and womens teams. They both had their strategies ready. The mandatory ride to the first hill was a battle waiting to happen with teams eager to get a good position at the let-go but also teams …


Artiklar
Se alla artiklar

Inbjudan årsmöte 2020

Här med bjuder vi in till årsmöte måndagen den 9 mars.  Program 17.30 Kaffi! 18.00 Årsmöte (Dagordning enligt stadgarna, övriga frågor och motioner publiceras på www.laleprestanca.se 1/3)

Nyhet

Valberedningens förslag 2019

Inför årsmötet 2019 presenterar valberedningen, efter kontakt med berörda, följande förslag på val av poster i styrelsen: Ordförande: Omval sittande, Carl-Johan Andersson, 1 år Vice

Nyhet


Stancaistas
Se alla stancaistas

Om La Lepre Stanca

Vi gillar cyklar. Vi gillar att cykla. Vi gillar alla som cyklar.

Sedan 2009 har vi samlats i vår klubbstuga här på nätet, för vi vet att cykling ska upplevas i det fria helst i en klunga. Vi kan inte trycka nog på hur viktigt det är att kunna snacka sig runt en belgisk kedja, att njuta ett kaffestopp eller att söka sig mot backarna där kan möta sitt inre. Måndagsrundan är vårt nav och motionslopp brukar vara mål för säsongen men minst lika viktigt är det att bara ge sig ut och hitta nya vägar. Skriv i någon kommentar, häng på en runda eller hör av dig till info@laleprestanca.se om du vill följa med någon gång.