Inbjudan årsmöte 2021

Härmed bjuder CK La Lepre Stanca in till årsmöte, onsdagen den 8 december, kl 18.00. Friskis & Svettis, Jönköping – konferens våning 2. Inbjudan är riktad till föreningens medlemmar. 

Dagordning enligt våra stadgar, som du hittar här: La Lepre Stanca stadgar version 1 – 2013-03-11. Där styrelsen i vanlig ordning redovisar årets verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse & balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.  

Gällande årsmötet så kommer årsmötet behandla frågan om föreningens upplösning. Styrelsen och grundarna av föreningen föreslår att föreningen CK La Lepre Stanca skall upplösas från och med den 31/12 2021

I förslaget föreslås följande: 

  • CK La Lepre Stanca upplöses och lever vidare där det en dag började, som ett namn, La Lepre Stanca. Det innebär att föreningen upphör men att fenomenet lever vidare. I vilken form, det får framtiden utvisa.
  • Hylla dem som hyllas bör, vi är många personer som bidragit till föreningens framgång och avtryck i cykelsverige. Dessa personer kommer att premieras och tackas i samband med årsmötet.
  • I samband med årsmötet, kommer alla nuvarande medlemmar att erbjudas möjligheten att beställa en jubileumskollektion cykelkläder.
  • Eventuellt ekonomiskt överskott vid föreningens upplösande föreslås att skänkas till IF Hallby SOK, öronmärkt till cykelsatsningar i sann LLS-anda som vi gärna ser att Göran Berg förvaltar på bästa sätt. Detta formaliseras närmare tillsammans med IF Hallby SOK och Göran Berg, om intresse finns.
  • Ett sista avtryck, föreningens historia skall arkiveras digitalt i de egna kanalerna men också lämnas in till https://jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se/.  

Har du frågor, funderingar på ovan förslag, eller andra motioner du vill diskutera under årsmötet skicka gärna in dem till styrelsen på info@laleprestanca.se. Eller kontakta ordförande Calle Andersson, 0705-190153. 

Cykel Hälsningar

Calle Andersson
Ordf/Grundare

Marcus Carlholt
Valberedning/Grundare

Robert Lindstam
Valberedning/Grundare

Anmälan: