Inbjudan: Årsmöte den 23/2

Här med bjuder vi in till årsmöte med tillhörande AfterÅrsmöte Torsdagen den 23 februari.

Vi har återigen haft ett fantastiskt cykelår tillsammans som inte minst toppades av ett EM i Mountainbike. Se årsmötet som ett tillfälle att träffas för att diskutera föreningens framtid. EM gav oss ett rejält tillskott i kassan vilket innebär att det finns goda möjligheter att hitta på roliga saker 2017. Har du frågor, funderingar eller aktiviteter som du vill diskutera under årsmötet skicka gärna in dem till styrelsen på info@laleprestanca.se så lägger vi till dem på dagordningen.

Detta inlägg kommer att uppdateras med årsmöteshandlingar allt eftersom.

Vi börjar kvällen med sedvanligt årsmöte (se dagordning nedan) för att sedan avnjuta lite mat, dryck och cykelkultur tillsammans. Daniel Johansson kommer berätta om sina cykeläventyr på Irland resp. Japan under 2016. Vi kommer också visa några inspirativa cykelfilmer, men framför allt kommer vi prata mycket cykel och vad vi gör av La Lepre Stancas cykelår 2017.

Start: 17:30 med årsmöte

Slut: När du känner för det.

Plats: Science Park Jönköping, våning 5, ingång A.

Anmälan:

Dagordning

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksam- hetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av1år;
b) föreningens vice ordförande för en tid av2år;
c) föreningens sekreterare för en tid av1år;
d) föreningens kassör för en tid av2år;
e) en ledamot i styrelsen med för en tid av 1 år;
f) En revisor jämte suppleanter för en tid av 1år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
g) ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en skall utses till ordförande;
h) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.

13. Övriga frågor.