Kollektiv olycksfallsförsäkring

Det finns ett glapp i försäkringsskyddet inom svensk cykel. Som förening har vi ett skydd för våra ledare, funktionärer, ungdomar till och med 31 mars det året dom fyller 16 år. Alla medlemmar som har tävlingslicens är också försäkrade även under organiserade träningar och sanktionerade tävlingar, via SCF licensförsäkring. Men den stora massan i vår förening, alltså de som cyklar för det är kul o deltar på måndagsrundor, helgrundor o träningsläger saknar helt olycksfallsskydd via Svenska Cykelförbundet och Riksidrottsförbundet.

För att råda bot på detta har vi beslutat att teckna en kollektiv olycksfallsförsäkring via Länsförsäkringar som gäller för ALLA cyklister som deltar på någon av våra organiserade rundor, träningsläger o dyl. Den är alltså inte bara till för våra medlemmar utan även för de som ännu inte är medlemmar och kanske provar på en måndagsrunda eller två. Vilket vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda alla som deltar på våra organiserade aktiviteter. 

lansforsakringar

Försäkringen i korthet:
– Ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet.
– Schablonersättning för behandlings- och läkningstid.
– Tandvårdskostnader i längst fem år.
– Skadade kläder och glasögon med upp till ett halvt prisbasbelopp.
– Övriga merkostnader med upp till tre prisbasbelopp.
– Kostnader för hjälpmedel vid invaliditet med upp till ett prisbasbelopp.
– Psykologiskt stöd i krissituation med upp till ett halvt prisbasbelopp.
– Vanprydande ärr.
Dessutom betalas ersättning vid dödsfall med ett prisbasbelopp.

Har du ytterligare frågor går det bra att kontakta Robert Lindstam på 073-833 08 00 alt robert@laleprestanca.se