Valberedningen presenterar, inför årsmötet

Inför årsmötet 2018 presenterar valberedningen, efter kontakt med berörda, följande förslag på val av poster i styrelsen:

Ordförande: Omval sittande, Carl-Johan Andersson, 1 år

Vice ordförande: Tobias Dahlberg, 2 år. (1 år kvar)

Sekreterare: Nyval, Camilla Henriksson , 1 år.

Kassör: Rikard Hult, 2 år. (1 år kvar)

Ledamöter 2st: Omval sittande, Anna Jansson och Nicke Bäreteg, 1 år.

Revisor: Omval sittande, Magnus Axerud, 1 år.

Valberedningen: Robert Lindstam, Marcus Carlholt samt Ola Evesjö, 2 år.

/Eder valberedning: Robert Lindstam, Marcus Carlholt och Ola Evesjö.