Valberedningen presenterar

Inför årsmötet 2017 presenterar valberedningen, efter kontakt med berörda, följande förslag på val av poster i styrelsen:

Ordförande: Omval sittande, Carl-Johan Andersson, 1 år

Vice ordförande: Omval sittande, Tobias Dahlberg, 2 år.

Sekreterare: Omval sittande, Elin Andersson, 1 år.

Kassör: Omval sittande, Rikard Hult, 2 år.

Ledamöter 2st: Omval sittande, Anna Jansson och Nicke Bäreteg, 1 år.

Revisor: Omval sittande, Magnus Axerud, 1 år.

Valberedningen: Omval sittande, Robert Lindstam, Marcus Carlholt samt Ola Evesjö, 2 år.

/Eder valberedning: Robert Lindstam, Marcus Carlholt och Ola Evesjö.