Valberedningens förslag 2019

Inför årsmötet 2019 presenterar valberedningen, efter kontakt med berörda, följande förslag på val av poster i styrelsen:

Ordförande: Omval sittande, Carl-Johan Andersson, 1 år

Vice ordförande: Nyval, Nicke Bäreteg, 2 år. (Tobias Dahlberg avgående)

Sekreterare: Nyval, Thomas Persson, 1 år. (Camilla Henriksson avgående)

Kassör: Nyval, Rebecka Karlsson, 2 år. (Rikard Hult avgående)

Ledamöter 2st: Omval sittande, Anna Jansson, 1 år. Nyval, Martin Werning, 1 år. (Nicke Bäreteg avgående)

Revisor: Omval sittande, Magnus Axerud, 1 år.

Valberedningen: Robert Lindstam, Marcus Carlholt samt Ola Evesjö, (2 år) 1 år kvar.

/Eder valberedning: Robert Lindstam, Marcus Carlholt och Ola Evesjö.