Sedan 2009 har vi samlat oss runt denna hemsida, för vi vet att cykling ska upplevas i klunga. Vi kan inte trycka nog på hur viktigt det är att kunna snacka sig runt en belgisk kedja, att njuta ett kaffestopp eller att söka sig mot backarna där kan möta sitt inre. Måndagsrundan är vårt nav och Vättern brukar vara ett av de stora målen men minst lika viktigt är vårt träningsläger Piccolopaese och de mindre träningstävlingar.

Vår Grande Depart är för det mesta bussvändplanen i Mariebo, Jönköping men vi har klungkamrater i Göteborg, Malmö, Linköping, Varberg, Sandviken och Stockholm, för att nämna några mindre orter.

Vi finns såklart i diverse sociala medier så som Facebook (FB-grupp) & Instagram.

Skriv i någon kommentar eller hör av dig till info@laleprestanca.se om du vill följa med någon gång.

Om du är intresserad att skaffa tävlingslicens via oss kontakta Tobias Dahlberg

Sedan 2011 kan Robertho Vacchi, Anders Adamsson & Christer Hedberg titulera sig “hedersmedlemmar” i La Lepre Stanca för sina inspirerande insatser för cykelsporten.