För att minimera risken för olyckor när vi är ute och cykla finns det massor av saker att tänka på, om det kan du läsa mer om under cykeltips. Om det är du som varit med om en olycka och det har inneburit skador för dig och din cykel så ska du läsa på om vår kollektiva olycksfallsförsäkring.
Om ni är ute på vägarna och olyckan är framme så är dessa punkter bra att utgå ifrån:

1. Få en överblick av situationen/skador. Hjälp de skadade, ring 112 om det är allvarligt.

2. Någon tar ansvaret kring platsen. ”Spärra av” området och se till att platsen inte utgör fara för trafiken, skapa lugn och ro för alla inblandade.

3. Lämna ingen ensam. Se till att de skadade har en som tar hand om dem hela tiden.

4. Finns det andra som behöver hjälp, chock mm.

5. Skriv ner namn/telefonnr./personnr. på de skadade. (återkoppling)

6. ICE/Medicinskt ID, Ring anhöriga

7. Lämna ingen ensam utan invänta hjälp/upphämtning av anhöriga/ambulans.

8. Vittnen. Vid allvarligare olyckor (ex dödsfall) är det bra om alla som är med på rundan stannar tills polisen kommer.

9. Uppföljning/rapport. Informera föreningens styrelsen vid allvarligare olyckor. Återkoppling till de skadade sker antingen av de som var med på rundan eller representant från föreningen. Därför är punkt 5 viktigt.

10. Kommunikation. Posta inte egna versioner om olyckan i sociala medier eller i uttalande till media. All sådan kommunikation sker via föreningens representant i styrelsen.