Rundor
Brevet 300 km

Mer info, och anmälan senast torsdagen innan till marcus.carlholt@gmail.com

Time

19/06/2021, kl 07:00

Pin

Statoil Österängen (Circle K)

Coffee

Vid varje stämpling

Speed

Fart efter kamrat

Brevet 400 km alt 600 km

Anmälan och info om upplägg: marcus.carlholt@gmail.com

Time

3/07/2021, kl 06:00

Pin

Statoil Österängen (Circle K)

Coffee

Vid varje stämpling

Speed

Distans

Brevet 600 km

Anmälan och info om upplägg: marcus.carlholt@gmail.com

Time

31/07/2021, kl 06:00

Pin

Statoil Österängen (Circle K)

Coffee

Vid varje stämpling

Speed

Distans

Brevet 200 km

Anmälan och info om upplägg: marcus.carlholt@gmail.com

Time

11/09/2021, kl 07:00

Pin

Statoil Österängen (Circle K)

Coffee

Vid varje stämpling

Speed

Distans