Rundor
Brevet 300km – #lls300k

Vi fortsätter brevetserien med 300 km i Västergötland. En långfredagstradition. Ny sträckning kommer. Anmälan senast torsdagen innan, till marcus.carlholt@gmail.com

Time

30/03/2018, kl 7

Pin

Statoil Österängen (Circle K)

Coffee

Vid varje stämpling!

Speed

Obestämd

Brevet 400 alt 600 – #lls400k #lls600k

Denna gång har man chansen att välja mellan den långa dagen: 400 km eller den som kan räcka två dagar: 600 km. 400 km är

Time

30/04/2018, kl 7

Pin

Statoil Österängen (Circle K)

Coffee

Vid varje stämpling, minst!

Speed

Obestämd

Brevet 200 km alt 300 km – #lls200k alt #lls300k

Då har man ny chans att köra 200 eller 300 km. Den korta är Öst-Ö-rundan till EksjÖ, Österbymo, Ödeshög, Ölmstad och tillbaka: https://ridewithgps.com/routes/6106627 och den långa

Time

10/05/2018, kl 7

Pin

Statoil Österängen (Circle K)

Coffee

Varje gång!

Speed

Obestämd

Brevet 400 km alt 600 km – #lls400k #lls600k

Återigen har man chansen att välja mellan den långa dagen: 400 km eller den som kan räcka två dagar: 600 km. 400 km är rundan som

Time

4/08/2018, kl 7

Pin

Statoil Österängen (Circle K)

Coffee

Vid varje stämpling och övernattning

Speed

Obestämd

Brevet 200 km alt 300 km – #lls200k alt #300k

Då har man ny chans att köra 200 eller 300 km. Den korta är Öst-Ö-rundan till EksjÖ, Österbymo, Ödeshög, Ölmstad och tillbaka: https://ridewithgps.com/routes/6106627 och den långa

Time

8/09/2018, kl 7

Pin

Statoil Österängen (Circle K)

Coffee

Sista breveten ska mackarna tömmas!

Speed

Obestämd