Rundor
Brevet 400 km alt 600 km – #lls400k #lls600k

Återigen har man chansen att välja mellan den långa dagen: 400 km eller den som kan räcka två dagar: 600 km. 400 km är rundan som

Time

4/08/2018, kl 7

Pin

Statoil Österängen (Circle K)

Coffee

Vid varje stämpling och övernattning

Speed

Obestämd

Brevet 200 km alt 300 km – #lls200k alt #300k

Då har man ny chans att köra 200 eller 300 km. Den korta är Öst-Ö-rundan till EksjÖ, Österbymo, Ödeshög, Ölmstad och tillbaka: https://ridewithgps.com/routes/6106627 och den långa

Time

8/09/2018, kl 7

Pin

Statoil Österängen (Circle K)

Coffee

Sista breveten ska mackarna tömmas!

Speed

Obestämd